+31 77 326 1160 info@wbbv.nl
Selecteer een pagina

Domi Curae

Uw zorggebouw, onze zorg


Zorggebouwen beter, goedkoper én sneller realiseren, door een belevingsgericht ontwerp en het gebruik van slimme bouwtechnieken. Met maximale exploitatiekansen en maximale aandacht voor de zorg en het welzijn van de bewoner en diens gevoel van eigenwaarde. Dat is de filosofie achter Domi Curae, een uniek bouwconcept van Willems Bouwbedrijf en 2.0 Architecten voor kleinschalige groepswoningen in de intramurale ouderenzorg.

Bij Domi Curae beseffen we dat het om de mensen draait die in een gebouw wonen en werken. Daarom sluiten onze gebouwen perfect aan op de perceptie van de bewoner. Zorgen de korte looplijnen en overzicht voor een vloeiende en efficiënte zorgverlening. In gebouwen die van hoge kwaliteit, flexibel, onderhoudsarm, toekomstbestendig, energiezuinig én betaalbaar zijn. Zonder enige concessie te doen staat Domi Curae garant voor een kant-en-klaar bouwconcept op maat.

Waarbij u weet wát u koopt en tegen wélk bedrag.

  • Focus op efficiënte zorgverlening
  • Focus op welzijn bewoner
  • Van initiatief tot oplevering binnen 1,5 jaar
  • Zeer korte bouwtijd van 6 maanden
  • Stichtingskosten 10% lager
  • Optimaal toekomstbestendig
  • Hoog afwerkingsniveau

Het slimme bouwconcept dat écht een bijdrage levert aan de zorg!

Actueel

05-11-2022

In de Maastrichtse wijk Ambi hebben we het project Lindenhoven gerealiseerd, een locatie voor kleinschalige woonvorm, gebouwd volgens het unieke bouwconcept Domi Curae.